| Obec.Sluzatky@tiscali.cz | www.sluzatky.cz |
Středa 23.června 2021
Rodinná klubovna > Klubovna v občasníku
Klubovna v občasníku

Rodinná klubovna
Od pondělí 11.prosince funguje na Obecním úřadě ve Služátkách rodinná klubovna. Tato klubovna má na úřadě vyhrazenu jednu místnost. Smyslem činnosti je vytvořit místo pro setkávání matek a dětí. Organizátoři se ve svém projektu dále zmiňují o tom, že chtějí nabídnout "zajímavý způsob trávení volného času dětí i dospělých"; náplní setkávání by měla být tvorba pro děti i dospělé - výtvarné, rukodělné činnosti přizpůsobené věku dětí a nejrůznější pohybové aktivity: rytmická cvičení, míčové hry apod. Maminky se budou prozatím scházet dvakrát týdně: v pondělí a ve středu vždy od 15.00 hodin. Prvního oficiálního setkání se zúčastnilo osm maminek a šestnáct dětí. Tak vysoké číslo potvrzuje, že o činnost klubovny bude v obci zájem. Na první a druhé schůzce vyráběly maminky vánoční svícny, jimiž ozdobily jak své domovy, tak všechny místnosti obecního úřadu.
copyright © webmaster, 2007